KARAOKE Căn Nhà Màu Tím - Quân Bảo & Phan Diễm - Beat Chuẩn Song Ca Nam Nữ
Nam Nguyen Lv 16

Nam Nguyen

Cáp Thu Truyền Lv 15

Cáp Thu Truyền

360
305
209
Chỉ cần anh thích em sẽ hát, Chỉ là em hát không hay thôi anh hihi

88.47 K

Bình luận (209)
Lv 12

Lan Nguyen

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

Nam Nguyen - 1 ngày trước

Lv 12

Lan Nguyen

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

Nam Nguyen - 1 ngày trước

Lv 12

Lan Nguyen

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

Nam Nguyen - 1 ngày trước

Lv 12

Lan Nguyen

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

Nam Nguyen - 1 ngày trước

Lv 10

Hoa Cỏ Dại

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 16

Nam Nguyen - 1 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 209 bình luận