Ánh Mắt Quê Hương (Karaoke) - Tân Nhàn Ft Thu Hà
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

May Trinh Kieu Lv 17

May Trinh Kieu

3726
426
115
Em tìm về chân đê, chút hương thầm lá cỏ, cánh diều bay chấm nhỏ, chốn xa xưa vọng về!!! Ca tu bai hat hay qua nen mần thui!!!!

124.57 K
Bình luận (115)
Lv 17

Kieu Nguyen

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 17

May Trinh Kieu - 1 ngày trước

Lv 14

Liz

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 3 ngày trước

Lv 11

Quân Tràng Văn

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 17

May Trinh Kieu - 1 ngày trước

Lv 4

Duoc Nguyen

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 4

Duoc Nguyen - 1 ngày trước

Lv 12

Le Thanh Hong

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

May Trinh Kieu - 1 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 115 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan