Ánh Mắt Quê Hương (Karaoke) - Tân Nhàn Ft Thu Hà
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

May Trinh Kieu Lv 17

May Trinh Kieu

3797
544
116
Em tìm về chân đê, chút hương thầm lá cỏ, cánh diều bay chấm nhỏ, chốn xa xưa vọng về!!! Ca tu bai hat hay qua nen mần thui!!!!

124.58 K

Bình luận (116)
Lv 6

Nguyễn Toàn

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 6 tháng trước

Lv 17

Kieu Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

May Trinh Kieu - 7 tháng trước

Lv 14

Liz

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 8 tháng trước

Lv 13

Tràng Văn Quân

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

May Trinh Kieu - 7 tháng trước

Lv 11

Duoc Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 11

Duoc Nguyen - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 116 bình luận