KaraOke thể điệu Lý Trăng Soi: TÌNH MẸ - Viết lời: Triệu Vy
Thanh Tram Lv 15

Thanh Tram

395
189
42
Sau Tram . Ly Trang Soi . CK . Tinh Me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

507

Bình luận (42)
Lv 16

Thu Thịnh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Trầm Thị Tốt - 2 năm trước

Lv 16

THI NGUYEN

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 2 năm trước

Lv 4

Trong Bouclet

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 2 năm trước

Lv 11

潘明樾

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 2 năm trước

Lv 13

Nguyen Man

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận