[Karaoke Remix] Mùa Thu Lá Bay - Khưu Huy Vũ ft Sơn Ca
Lâm Phong Lv 15

Lâm Phong

Sơn Vũ Nguyễn Lv 18

Sơn Vũ Nguyễn

176
79
82
Phiên bản chưa ai nhập

166.8 K

Bình luận (82)
Lv 14

Người miền tây

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 6

Ánh Nguyễn

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 10

Hue Giang

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 23

TRỤ VƯƠNG

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 15

Linda Trang

Trả lời - 21 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 82 bình luận