[KARAOKE] Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Quang Lập
༺A Lử༻ Lv 15

༺A Lử༻

167
126
57
Lau mắt rồi thôi xin giáng cười làm vui lòng người.!mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau

281.9 K

Bình luận (57)
Lv 14

Tâm❤️Đức

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

༺A Lử༻ - 3 tháng trước

Lv 19

Vũ Tuấn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

༺A Lử༻ - 3 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

༺A Lử༻ - 3 tháng trước

Lv 18

Phương Hà

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

༺A Lử༻ - 3 tháng trước

Lv 19

Hương Giang

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

༺A Lử༻ - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 57 bình luận