[KARAOKE] Xin Em Đừng Khóc Vu Quy - Quang Lập
༺A Lử༻ Lv 15

༺A Lử༻

168
126
57
Lau mắt rồi thôi xin giáng cười làm vui lòng người.!mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau

281.9 K

Bình luận (57)
Lv 15

Đan Anh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

༺A Lử༻ - 11 tháng trước

Lv 19

꧁༺ Vũ Tuấn ༻꧂

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

༺A Lử༻ - 11 tháng trước

Lv 22

KimThu Vu

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

Phương Hà

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

༺A Lử༻ - 11 tháng trước

Lv 19

Hương Giang

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

༺A Lử༻ - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 57 bình luận