Karaoke: Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên - Nguyễn Đình Toàn (Đơn Ca)
Michel Thai Lv 12

Michel Thai

22
35
5
Rất xuc động khi hát bài này !

100

Bình luận (5)
Lv 10

Rêu Xanh

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 10

Ngọc Nga

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

Trần Uyên Lan

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

Trần Uyên Lan

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

Michel Thai

Trả lời - 8 tháng trước