Đừng Nói Xa Nhau Remix (Beat Karaoke) | Khưu Huy Vũ Ft. Saka Trương Tuyền
Chi Huỳnh Lv 12

Chi Huỳnh

Lam Trinh Lv 13

Lam Trinh

13
25
2
Chi co doi ta khong bao gio ly biet..

500

Bình luận (2)
Lv 12

Chi Huỳnh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Lam Trinh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Lam Trinh - 3 tháng trước