Lối Thu Xưa-karaoke song ca-Lâm Huỳnh ft...
John Lv 22

John

267
135
120
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

6.61 M

Bình luận (120)
Lv 13

Nguyen Thanh Tam

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 22

John - 6 ngày trước

Lv 12

Phạm Trang

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 22

John - 7 ngày trước

Lv 14

RAIN OF LOVE

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 22

John - 7 ngày trước

Lv 17

Hoa Tran

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 22

John - 7 ngày trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

Huynh Thuc Nha - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 120 bình luận