KARAOKE Thói Đời Tone Nữ (Hoài Lâm) Nhạc Sống thói đời karaoke tông nữ (Trọng Hiếu)
Ly Cẩm Lv 17

Ly Cẩm

74
61
18
bạn xa ta.. tình cũng xa ta.. nên trắng đêm...thui thủi một mình..

1.32 K

Bình luận (18)
Lv 11

Nga Doan Ngoc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Ly Cẩm - 1 năm trước

Lv 17

Người miền tây

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Người miền tây - 1 năm trước

Lv 17

Ly Cẩm

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

mjnhchuyet

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Ly Cẩm - 2 năm trước

Lv 11

Hong Linh Luu

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 18 bình luận