Ngày xuân thăm nhau Karaoke ONLY
Victoria Lê Lv 20

Victoria Lê

AROMA Lv 18

AROMA

12
12
4
Thăm trước Giáng sinh được không Vic? Gởi lại Vic một ca khúc Xuân rất ấm áp này nhé!

22 K

Bình luận (4)
Lv 20

Victoria Lê

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

AROMA - 1 tháng trước

Lv 20

Victoria Lê

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

AROMA - 1 tháng trước

Lv 20

Victoria Lê

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

AROMA - 1 tháng trước

Lv 18

AROMA

Trả lời - 1 tháng trước