Vì Em Yêu Anh [Am] - Đức Trí (Karaoke Guitar Romance)
Chấu Quán Lv 15

Chấu Quán

252
86
24
Từng giọt nước mắt, giờ đây em khóc, có làm được gì?

15.31 K

Bình luận (24)
Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Chấu Quán - 7 tháng trước

Lv 11

My Nga Tran

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 7

Thuy Loan Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Chấu Quán - 7 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Chấu Quán - 8 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Chấu Quán - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận