Trái tim không ngủ yên Karaoke│Tone nữ│- Kara4U
Tien Tien Tam Lv 23

Tien Tien Tam

71
52
40
Phạm Vĩ Giác Dương & Nguyễn Thảo Vân,anh hát cho các bạn ủng hộ anh và vớau một ngày làm việc,chúc các bạn vui vẻ

7.11 K

Bình luận (40)
Lv 13

Max Lee

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 23

Tien Tien Tam - 3 ngày trước

Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 23

Tien Tien Tam - 3 ngày trước

Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 14

Minh Nhựt Hồ

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 23

Tien Tien Tam - 10 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 40 bình luận