Karaoke Chuyện Phim Buồn Cam Thơ
Cao Lâm Lv 10

Cao Lâm

Khôi Ng Lv 12

Khôi Ng

57
21
12
Lại chuyện 3 người ?

4.6 K

Bình luận (12)
Lv 8

Ho Huong Que

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 12

Khôi Ng - 1 ngày trước

Lv 12

Kim Phạm

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 12

Khôi Ng - 4 ngày trước

Lv 11

Đào Hồng Phú

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 14

Italia Nguyen

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 12

Khôi Ng - 7 ngày trước

Lv 10

Kiều Khanh

Trả lời - 8 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 12 bình luận