[ KARAOKE SONG CA ] Liên Khúc Lối Thu Xưa & Hoa Nở Về Đêm - Dương Hồng Loan & Ân Thiên Vỹ
HồngMai Lv 21

HồngMai

Cô Nhung Lv 14

Cô Nhung

518
205
156
CHI CÔ NHUNG GOI VÊ EM GAI TIM XANH NHỮNG CANH HOA ĐÊM NAY NỞ TRÊN LỐI THU XƯA NHE

26.94 K

Bình luận (156)
Lv 10

Lan Trinh Thi

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

Gấm Nguyễn

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung - 9 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Nhan Tran

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung - 9 tháng trước

Lv 13

Nhan Tran

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 156 bình luận