Ngỡ (Karaoke Beat) - Tone Nữ
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

1454
356
42
Em ơi giờ đây anh cần. Cần một bờ vai em ơi... Cảm động quá đi hà ❤️

135.85 K

Bình luận (42)
Lv 12

Võ Yến Ngọc

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Vương

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 tháng trước

Lv 12

Gã Hề dễ thương

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận

Liên quan