Tình Cha - Karaoke Beat Chuẩn ✔
Hải Phạm Lv 14

Hải Phạm

688
403
102
Vậy là đã 1.095 ngày Cha vĩnh viễn rời xa các con...cháu...chắt...

21.97 K

Bình luận (102)
Lv 13

Kim Oanh Huynh Thi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm - 1 tháng trước

Lv 12

Nguyen Ngoc

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Thu Trang

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Phạm Hoa

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm - 4 tháng trước

Lv 12

Trần Phương Thuý

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 102 bình luận