[KARAOKE - BEAT] Đường Tím Bằng Lăng - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

2461
318
65
Em gửi đường tím bằng lăng cho anh ❤️ nghe nha...

44.04 K

Bình luận (65)
Lv 11

ThanhDat Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 tháng trước

Lv 15

Phuc Huynh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 tháng trước

Lv 17

Hoa Tran

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 tháng trước

Lv 3

Khoi Nguyen

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 tháng trước

Lv 13

Thu Cuc

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 65 bình luận