[KARAOKE - BEAT] Đường Tím Bằng Lăng - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Hương Lv 19

Phạm Hương

2435
285
64
Em gửi đường tím bằng lăng cho anh ❤️ nghe nha...

44.04 K
Bình luận (64)
Lv 9

Mình Ơi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hoa Tran

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 2

Khoi Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Thu Cuc

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Quốc Huy

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 64 bình luận