Karaoke Giọt mưa thu (tone nữ) - DMC
Ruby AH Lv 12

Ruby AH

71
28
10
Có nỗi buồn nào đọng lại trong tâm hồn tôi thế này..thấy khoé mắt cay cay

2.4 K

Bình luận (10)
Lv 15

Đào Chi

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 17

Trường Sơn

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 12

Ruby AH - 6 tháng trước

Lv 12

Minh Hào

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Tuyết trắng Bông - 7 tháng trước

Lv 18

G

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Ruby AH - 7 tháng trước

Lv 18

G

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Ruby AH - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận