Karaoke | Đêm Tâm Sự (Đan Nguyên & Băng Tâm)
Triệu Tử Long Lv 19

Triệu Tử Long

Sơn Vũ Nguyễn Lv 19

Sơn Vũ Nguyễn

181
65
47
Thì dù xa xôi tôi vẫn là của ngườiiiiiiiii!!!!!!!!!!!

46.62 K

Bình luận (47)
Lv 19

Quỳnh Trần

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Quỳnh Trần

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 10

Phạm Hải

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Sơn Vũ Nguyễn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Sơn Vũ Nguyễn - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 47 bình luận