Cha yêu Karaoke│Tone nữ│- Kara4U
Nhien Duyen Lv 11

Nhien Duyen

Cung Xuân Lv 12

Cung Xuân

18
9
2
Trả bài bạn MD. Thanks bạn nhiều mời một ck về cha rất cảm động. Hát bài này song CX lại tháy rất là nhớ cha yêu của mình

3

Bình luận (2)
Lv 11

Nhien Duyen

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Cung Xuân - 5 tháng trước

Lv 11

Nhien Duyen

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Cung Xuân - 5 tháng trước