Karaoke Chuyện Tình Người Đan Áo Quang Lê
Hoàng Lão Tà Lv 10

Hoàng Lão Tà

269
200
12
Áo đan xong rồi.. Nhớ cho anh gửi muôn vạn niềm thương..

124
Bình luận (12)
Lv 3

Nguyễn Thanh Sở

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 12

Thũy Peony

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 2

Hạnh Lucky

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 8

Thơm Minh

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 3

Khế Chua

Trả lời - 9 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 12 bình luận