Nghìn trùng xa cách - Trầm Tấn ( Karaoke MyKara )
Tan Tram Lv 12

Tan Tram

280
266
99
Nghìn trùng xa cách ( Phạm Duy ) Trầm Tấn

369

Bình luận (99)
Lv 12

Tan Tram

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 10

Đoàn Thuy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Tan Tram

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Dinh Toan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Tan Tram

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 99 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan