Karaoke Trở lại phố cũ - Đan Trường, Cẩm Ly (Nhạc hoa, lời Việt: Minh Khang)
G Lv 18

G

Ngọc Linh Lv 15

Ngọc Linh

689
255
160
Đan G ft Cẩm Linh kkkkkka

20.44 K

Bình luận (160)
Lv 11

Diệu Nhã

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh - 3 tháng trước

Lv 13

Dung My

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh - 3 tháng trước

Lv 11

Ngọc Bích

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh - 4 tháng trước

Lv 11

Hoài Hà

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh - 4 tháng trước

Lv 13

Kiều Hạnh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 160 bình luận