[KARAOKE] Chủ Nhật Buồn - Quang Lập & Lâm Minh Thảo
A Sến Lv 19

A Sến

Nguyễn Lan Anh Lv 19

Nguyễn Lan Anh

408
169
26
Mỗi lúc nhắc đến sáng chủ nhật, thấy lo sợ... anh có chờ không? Bài này nhớ mang máng! Gửi ông danh ca! Ông nghe được chưa nha!

46.13 K

Bình luận (26)
Lv 16

Tí Điệu

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Hướng Dương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 năm trước

Lv 15

Tuan Pham

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 năm trước

Lv 2

Nha Huynh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Lan Lê

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận