Karaoke Hai Mùa Mưa || Khưu Huy Vĩ ft Dương Hồng Loan
Nguyễn Lan Anh Lv 18

Nguyễn Lan Anh

Hoàng Quốc Tuấn Lv 17

Hoàng Quốc Tuấn

1444
415
51
Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức...!

40.52 K
Bình luận (51)
Lv 14

Lan Nguyen

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 17

Hoàng Quốc Tuấn - 2 ngày trước

Lv 11

Trinh Thu

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 17

Hoàng Quốc Tuấn - 3 ngày trước

Lv 2

Oanh Do Ngoc

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 17

Hoàng Quốc Tuấn - 5 ngày trước

Lv 10

Huyen Thang

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 17

Hoàng Quốc Tuấn - 5 ngày trước

Lv 2

Trung Vũ

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 17

Hoàng Quốc Tuấn - 5 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 51 bình luận