Chan Tinh Karaoke Song Ca
Nguyễn Luyến Lv 15

Nguyễn Luyến

Thành Đạt Lv 12

Thành Đạt

35
30
6
Anh gửi bài ( Rất chân tình lại cho em nhé )

710

Bình luận (6)
Lv 10

Phú Phượng

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 13

Hoa Thi

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 12

Thành Đạt - 11 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Luyến

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 13

Khắc Quyền

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Luyến

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận

Liên quan

    
Lv 18

Mai Hồng Vip 3 Lee Vip 1 đã hát 1 năm trước

1241
375
124
Lv 14

Oanh Nguyễn Vip 2 Hoang Vu Vip 3 đã hát 1 năm trước

491
239
45
Lv 15

Bông Jolie Vip 3 G Vip 3 đã hát 9 tháng trước

365
262
83