Tình Cha - Karaoke Beat Chuẩn ✔
Hải Phạm Lv 16

Hải Phạm

697
407
102
Vậy là đã 1.095 ngày Cha vĩnh viễn rời xa các con...cháu...chắt...

21.97 K

Bình luận (102)
Lv 14

Kim Oanh Huynh Thi

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm - 9 tháng trước

Lv 12

Nguyen Ngoc

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 19

Thu Trang

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 12

Phạm Hoa

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Hải Phạm - 1 năm trước

Lv 12

Trần Phương Thuý

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Hải Phạm - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 102 bình luận