[KARAOKE] Chiều Bên Đồi Sim - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
Quang Trần Lv 13

Quang Trần

Xuân Trang Lv 12

Xuân Trang

192
159
22
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

251

Bình luận (22)
Lv 11

Ngọc Bích

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 12

Mai Trinh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 12

Xuân Trang - 6 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 12

Xuân Trang - 6 tháng trước

Lv 6

Phương Nguyễn

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 12

Xuân Trang - 6 tháng trước

Lv 10

Tuyet Anh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 12

Xuân Trang - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận