Nuối Tiếc Karaoke
Thành Đỗ Lv 19

Thành Đỗ

Ngan Kim Lv 19

Ngan Kim

170
221
47
Mình xa nhau mà lòng vẫn nhớ ...? ❤️❤️ Nuối Tiếc Em gửi Anh ..

2.33 M

Bình luận (47)
Lv 11

Nguyễn Thu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngan Kim - 1 năm trước

Lv 23

Tien Tien Tam

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngan Kim - 1 năm trước

Lv 8

Nga Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngan Kim - 1 năm trước

Lv 19

Thành Đỗ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Phạm Quyên

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngan Kim - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 47 bình luận