Trong Trái Tim Từ Đây Luôn Có Mỗi Mình Anh - Lưu Tử Linh [在心里从此永远有个你 - 刘紫玲]
2051
200
44
CS Lưu Tử Linh trình bày|| 在我心中再没有谁代替你的地位。我爱你对你付出真意不会改变。我决定爱你一萬年||谢谢你。

5.31 K
Bình luận (44)
Lv 2

Trang Ngô

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

ᶰ D⃒I⃒ễM⃒ L⃒ê ᶰ - 1 tháng trước

Lv 18

Ngoc Dang

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Ngoc Dang - 1 tháng trước

Lv 13

Biển Cát

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

ᶰ D⃒I⃒ễM⃒ L⃒ê ᶰ - 1 tháng trước

Lv 16

Thanh Hương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

ᶰ D⃒I⃒ễM⃒ L⃒ê ᶰ - 1 tháng trước

Lv 1

Diem My Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

ᶰ D⃒I⃒ễM⃒ L⃒ê ᶰ - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 44 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan