Trong Trái Tim Từ Đây Luôn Có Mỗi Mình Anh - Lưu Tử Linh [在心里从此永远有个你 - 刘紫玲]
2118
233
52
CS Lưu Tử Linh trình bày|| 在我心中再没有谁代替你的地位。我爱你对你付出真意不会改变。我决定爱你一萬年||谢谢你。

7.15 K

Bình luận (52)
Lv 10

Alan Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 20

çђųŋɠ ķįɱ ŋɠųƴêŋ

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Chuoi Tieu

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Chuoi Tieu

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

⏤͟͟͞͞ D⃒I⃒ễM⃒ L⃒ê༗ - 3 tháng trước

Lv 5

phuclehong

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 52 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan