Điệu ví dặm là em - karaoke Trần Đức Thành ( beat chuẩn Thanh Tài )
Luyen Tran Lv 12

Luyen Tran

116
63
20
Em cứ đùa anh " nỏ cho và nỏ lấy" sao mềm lòng ngồi hát để anh nghe...Anh cứ mơ hoài, điệu ví dặm là em!.

3.4 K

Bình luận (20)
Lv 9

Xinh Nguyen

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 12

Luyen Tran - 3 ngày trước

Lv 10

Hai Lúa

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 10

Hai Lúa - 4 ngày trước

Lv 10

Hai Lúa

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 10

Hai Lúa - 4 ngày trước

Lv 14

Uyên Thu

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 12

Luyen Tran - 4 ngày trước

Lv 14

Uyên Thu

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 12

Luyen Tran - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 20 bình luận