KARAOKE | Nàng Sơn Ca - Ngọc Thảo | Tone Nữ
Hoàng Dung Lv 15

Hoàng Dung

41
27
10
Tiếng em hát trời ngừng mấy chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca...!

3.6 K

Bình luận (10)
Lv 11

✍️ .Sonngnguyen ! ✍️

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 9 tháng trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 10 tháng trước

Lv 16

Phuong Vu

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận