Đêm Nay Em Thấy Cô Đơn - Karaoke | U-Sing-Along Karaoke
Thủy Nguyễn Lv 17

Thủy Nguyễn

671
110
67
Một lời nói ra có thể giết chết người đau khổ, một câu nói an ủi làm người chợt lên mây. Nghĩ kỹ trước khi nói, đừng phát ngôn dư thừa.

5.9 K

Bình luận (67)
Lv 15

Son Micheal

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Son Micheal

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Dang Binh Yen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Dang Binh Yen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Han Nguyen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 67 bình luận