Khuya nay anh đi rồi karaoke hát với Lưu Ánh Loan
Ngoc Hue Nguyen Lv 14

Ngoc Hue Nguyen

Chân Tình Lv 13

Chân Tình

271
78
25
Chân tinh gũi lai Ngọc Huệ ca khúc nhé .

912

Bình luận (25)
Lv 9

Huyền Trần

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 10

Lê Hiền

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 14

Ngoc Hue Nguyen - 16 ngày trước

Lv 12

Nhớ Phạm Thị

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Ngoc Hue Nguyen - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận