Karaoke Mùa Thu yêu đương - Don Hồ & Ngọc Huệ (Lam Phương)
Trần Hà Khánh Lv 14

Trần Hà Khánh

302
289
25
❤️ Muà thu thay lá, mùa nối tơ duyên. Ta nguyện một đời tình ta mãi là mùa thu yêu đương honey hém ^_^~❤️❤️

19.49 K

Bình luận (25)
Lv 15

Sk Thị Nở

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 7 tháng trước

Lv 15

Sk Thị Nở

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 7 tháng trước

Lv 15

Sk Thị Nở

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 7 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Lam Trinh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận