Đời Là thế Thôi - Quách Beem karaoke
Hung Lang Tu Lv 15

Hung Lang Tu

185
131
20
Bỗng dưng mình viết lên ca khúc này mình chế lời theo ca khúc :đời là thế thôi ..minh hát ck này hơi ẩu hi vọng lấn sau sẽ ok hơnchuc mọi ng nghe nhạc vv nha

4.82 K

Bình luận (20)
Lv 12

☘️ Cá_Chi_Chi ☘️

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Hung Lang Tu - 2 tháng trước

Lv 12

Tram Thi Tot 2

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Tram Thi Tot 2 - 2 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Hung Lang Tu - 3 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Hung Lang Tu - 3 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Hung Lang Tu - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 20 bình luận