Đời Là thế Thôi - Quách Beem karaoke
Hung Lang Tu Lv 15

Hung Lang Tu

182
131
20
Bỗng dưng mình viết lên ca khúc này mình chế lời theo ca khúc :đời là thế thôi ..minh hát ck này hơi ẩu hi vọng lấn sau sẽ ok hơnchuc mọi ng nghe nhạc vv nha

4.82 K

Bình luận (20)
Lv 10

☘️ Cá_Chi_Chi ☘️

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 15

Hung Lang Tu - 5 ngày trước

Lv 11

Tram Thi Tot 2

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 11

Tram Thi Tot 2 - 6 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 15

Hung Lang Tu - 7 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 15

Hung Lang Tu - 7 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 15

Hung Lang Tu - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 20 bình luận