Tựa cánh bèo trôi (karaoke) song ca cùng Bá Lưu
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

Sông Lam Lv 14

Sông Lam

224
111
20
Em gởi bài nek anh Hai, bh hay quá anh ak

5.82 K

Bình luận (20)
Lv 19

Mai Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Sông Lam - 1 năm trước

Lv 19

Mai Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Sông Lam - 1 năm trước

Lv 16

My My

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Sông Lam - 1 năm trước

Lv 16

My My

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Sông Lam - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Sông Lam - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 20 bình luận