Mưa Lạnh Tàn Canh Karaoke - Hoàng Thục Linh (Full Beat)
Ha Phuong Lv 22

Ha Phuong

327
184
173
Được sự cổ vũ của mọi nguoi iu thương e lại lên kinh ứng thi cả nhà iu thương ủng hộ thả ❤️❤️❤️ cho e nha chúc cả nhà iu btvv hp ❤️❤️ 25/7/2019

597 K

Bình luận (173)
Lv 13

KhoảngLặng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 22

Ha Phuong - 1 năm trước

Lv 16

MAY TRINH KIEU 2

Trả lời - 1 năm trước

Lv 22

Ha Phuong - 1 năm trước

Lv 17

Chili

Trả lời - 1 năm trước

Lv 22

Ha Phuong - 1 năm trước

Lv 17

Jordan Do

Trả lời - 1 năm trước

Lv 22

Ha Phuong - 1 năm trước

Lv 14

Lan Lê

Trả lời - 1 năm trước

Lv 22

Ha Phuong - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 173 bình luận