Trái tim không ngủ yên KARAOKE
Kiều Thông Lv 12

Kiều Thông

Chi Lv 13

Chi

208
157
23
Bạn hát rất hay ! :))

2.28 K

Bình luận (23)
Lv 12

MC

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

MC

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Chi - 5 tháng trước

Lv 12

Kim Anh Scott

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Chi - 5 tháng trước

Lv 1

Thuỳ Đào

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Chi - 5 tháng trước

Lv 6

Nguyễn Toàn

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Chi - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận