Trái tim không ngủ yên KARAOKE
Kiều Thông Lv 12

Kiều Thông

Chi Lv 13

Chi

201
156
23
Bạn hát rất hay ! :))

2.28 K
Bình luận (23)
Lv 12

Chau Minh Nguyễn

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 12

Chau Minh Nguyễn

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 13

Chi - 7 ngày trước

Lv 12

Kim Anh Scott

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 13

Chi - 16 ngày trước

Lv 1

Thuỳ Đào

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 13

Chi - 16 ngày trước

Lv 5

Nguyễn Toàn

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 13

Chi - 16 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận