Trái tim không ngủ yên KARAOKE
Kiều Thông Lv 12

Kiều Thông

Chi Lv 13

Chi

206
157
23
Bạn hát rất hay ! :))

2.28 K

Bình luận (23)
Lv 12

Chau Minh Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Chau Minh Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Chi - 2 tháng trước

Lv 12

Kim Anh Scott

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Chi - 2 tháng trước

Lv 1

Thuỳ Đào

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Chi - 2 tháng trước

Lv 6

Nguyễn Toàn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Chi - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận