[Karaoke Remix] Mùa Thu Lá Bay - Khưu Huy Vũ ft Sơn Ca
Chi Huỳnh Lv 12

Chi Huỳnh

Lam Trinh Lv 14

Lam Trinh

43
26
16
Hen em kiep sao ta nhin thay nhau...

3.5 K

Bình luận (16)
Lv 15

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 14

Lam Trinh - 4 ngày trước

Lv 13

Linh Hương

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 14

Lam Trinh - 16 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh

Trả lời - 21 ngày trước

Lv 14

Lam Trinh - 21 ngày trước

Lv 11

Chúc Nở

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 14

Lam Trinh - 22 ngày trước

Lv 13

Diem Nguyen

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 14

Lam Trinh - 23 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận