Nếu Em Được Lựa Chọn karaoke nhạc sống tone nữ ( hòa âm Long Ẩn)
SAM SAM SAM Lv 17

SAM SAM SAM

Nguyễn Lan Anh Lv 19

Nguyễn Lan Anh

1531
1120
252
☘️⚜️NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN⚜️☘️

158.1 K

Bình luận (252)
Lv 11

Đỗ Thị Sơn

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 29 ngày trước

Lv 15

Nông Thảo

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 1 tháng trước

Lv 11

Trần Trung Dũng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 1 tháng trước

Lv 14

Kiên Nguyễn Văn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 tháng trước

Lv 5

Định Phạm

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 252 bình luận