Karaoke Chán nản - Văn Phụng ( hoà âm Duy Cường )
❣️Đài Trang❣️ Lv 14

❣️Đài Trang❣️

239
47
11
Sóng đã cuốn đi cuộc đời tốt tươi ... buồn ơi , chán ơi

1.02 K
Bình luận (11)
Lv 10

tuannguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

❣️Đài Trang❣️ - 9 tháng trước

Lv 14

❣️Đài Trang❣️

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 11

Yany Nguyen Rain Tear

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 14

❣️Đài Trang❣️ - 10 tháng trước

Lv 13

Cô Nhung

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 14

❣️Đài Trang❣️ - 10 tháng trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận