Karaoke Chán nản - Văn Phụng ( hoà âm Duy Cường )
Đài Trang❤️Bình Yên Lv 13

Đài Trang❤️Bình Yên

206
40
11
Sóng đã cuốn đi cuộc đời tốt tươi ... buồn ơi , chán ơi

1.02 K
Bình luận (11)
Lv 10

tuannguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Đài Trang❤️Bình Yên - 1 tháng trước

Lv 13

Đài Trang❤️Bình Yên

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Yany Nguyen Rain Tear

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Đài Trang❤️Bình Yên - 2 tháng trước

Lv 12

Cô Nhung

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Đài Trang❤️Bình Yên - 3 tháng trước

Lv 12

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Trầm Thị Tốt - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận