KARAOKE | Đêm Nhớ Người Tình | Lưu Ánh Loan
Mai Rose Lv 12

Mai Rose

1175
389
45
Anh đừng lo nghĩ nữa thêm sầu bao lời mong ước thuở ban đầu .....

21.29 K
Bình luận (45)
Lv 11

Gia Thuỵ Nguyễn

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Mai Rose - 2 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Đình Hựu

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 12

Mai Rose - 6 tháng trước

Lv 11

Nguyễn Đình Hoằng

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 11

Nguyễn Đình Hoằng - 6 tháng trước

Lv 15

Lily Lilyan

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Huỳnh Nguyệt

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Mai Rose - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận