Đám Cưới Người Ta (Karaoke) - Minh Luân
Phuong Vu Lv 16

Phuong Vu

61
27
5
Từ lâu ôm ấp bóng hình em nào biết đâu trời cao có thấu

61.4 K

Bình luận (5)
Lv 15

Hân Ngọc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước

Lv 15

Hân Ngọc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước

Lv 13

Off

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Off - 1 năm trước

Lv 16

Linda Trang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước