[Karaoke - Beat Gốc] Cánh Hoa Yêu - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Bách Lý Băng Lv 17

Bách Lý Băng

Nam Nhân Lv 16

Nam Nhân

59
42
41
CK này em nghe chứ không biết hát, em hát có tệ hại chị đừng buồn em nha ???❤️❤️❤️

28.11 K

Bình luận (41)
Lv 12

Phùng Lai

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Nam Nhân - 9 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Nam Nhân - 9 tháng trước

Lv 13

Kim doanh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 9 tháng trước

Lv 18

Thuy Nguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 9 tháng trước

Lv 14

Thao Tran

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 41 bình luận