[Karaoke Remix] Mùa Thu Lá Bay - Khưu Huy Vũ ft Sơn Ca
Lâm Phong Lv 15

Lâm Phong

Sơn Vũ Nguyễn Lv 18

Sơn Vũ Nguyễn

201
84
83
Phiên bản chưa ai nhập

166.8 K

Bình luận (83)
Lv 12

Phùng Lai

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Người miền tây

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 8

Ánh Nguyễn

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Hue Giang

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 23

TRỤ VƯƠNG

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 83 bình luận