[Karaoke] Chuyện tình không suy tư | Song ca | Âm Thanh Chuẩn
Phượng Trần Lv 12

Phượng Trần

Dũng Phan Lv 16

Dũng Phan

22
30
8
Gửi bài bạn . Tone trầm quá mình hát không rõ chữ nghe tạm bạn nhé

700

Bình luận (8)
Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan - 1 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan - 1 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Phượng Trần - 1 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Phượng Trần - 1 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận