Mùa Thu Cho Em [B] - Ngô Thụy Miên (Karaoke Guitar Romance)
❤️ Lv 10

❤️

64
9
2
Thu đã về em có biết không,gió heo may gợi bao nỗi nhớ.không biết em có thấy điều ji khác lạ trong tiếng kêu của gió...có yêu thương nhớ nhung đợi chờ có một chút cô đơn nữa.gió ơi sao gió vô tình đến vậy.....

15 K

Bình luận (2)
Lv 14

︵ئ ࿐乂ù ࿐

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

︵ئ ࿐乂ù ࿐ - 11 tháng trước

Lv 10

❤️

Trả lời - 1 năm trước