Biển Cạn (Karaoke) - Lệ Quyên
Celine Tran Lv 8

Celine Tran

19
14
4
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

110

Bình luận (4)
Lv 10

Nguyễn Thị Kim Sơn

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 8

Celine Tran - 5 tháng trước

Lv 10

Ánh Tuyết

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 8

Celine Tran - 6 tháng trước

Lv 10

Nguyễn Thị Kim Sơn

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 8

Celine Tran - 6 tháng trước