Vọng cổ: Biển mặn tình anh | Karaoke full beat | Hồ Minh Đương + Phương Ngân
Thanh Phuong Nguyen Lv 13

Thanh Phuong Nguyen

Nguyễn Thị Ngọc Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

317
298
163
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

9.73 K

Bình luận (163)
Lv 9

My Nga Tran

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 1 ngày trước

Lv 20

Hạnh Nga

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 2 ngày trước

Lv 20

Hạnh Nga

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 2 ngày trước

Lv 20

Hạnh Nga

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 2 ngày trước

Lv 10

Cao V

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 163 bình luận